Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
't station C gestoomd. Zoo A van B 77 KM 7G DM
is, vraagt men naar den afstand van B tot C.^
15. Van twee metalen staven, die dezelfde afmetingen
hebben, weegt de een 86,24 KG en de ander 129,3G
KG. Wat is het soortelijk gewicht van de zwaarste
staaf, als dat van de andei'e 7,2 is.
16. Twee ijzeren platen zijn even lang en breed en hebben
ook hetzelfde soortelijk gewicht. Zoo de dikten tot
elkander staan als 143 : 209, vraagt men naar het
gewiclit van de dikste plaat, als dat van de dunste
29,744 KG bedraagt.
17. Een stalhouder heeft van 1 September tot 1 Decem-
ber 1883 voor -zijne paarden 591,5 HL haver noodig
gehad. Zoo hij evenveel paai*den blijft houden en
ze ook dezelfde rantsoenen per dag blijft geven, hoe-
veel Ijaver zal hij dan noodig hebben van 1 December
1883 tot 1 Mei 1884?
18. Een koopmin verkoopt een partij waren, die hij
a 18 cent het KG. had ingekocht, voor 22 cent het
KG en wint op de geheele partij ƒ 63,60. Ecu
andere partij, die even gioot is, heeft hij tegen 27
cent liet KG gekocht; tegen hoeveel moet hij deze
partij per KG verkoopen, om daarop ƒ 76,32 te
* winnen ?
19. Twee metalen staven, die dezelfde afmetingen hebben,
worden tegen denzelfden prijs per KG verkocht.
Zoo de eene staaf, waarvan het soortelyk gewicht 8.4
is, f 24,80 opbrengt, vraagt men naar het soortelijk
gewicht der andere staaf als die met ƒ 27,90 wordt
betaald.