Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
wier oppervlakken tot elkander staan als 71 :
lieeft de kleinste eene lengte van 162,38 M. Hoe
lang is de grootste?
9. Van twee rechthoeken, die dezelfde lengte hebben
en waarvan de oppervlakken tot elkander staan als
1,125 : 0,8125, heeft de grootste eene breedte van
857,25 M. Hoe breed is de kleinste?
10. Van twee rechthoeken, die dezelfde breedte hebben,
staan de lengten tot elkander als 0,892857 U : 1,14285Ï.
Zoo de langste rechthoek eene oppervlakte heeft van
4,48 HA, hoe groot is dan de oppervlakte van den
kleinsten rechthoek ?
11. Van twee balken, die dezelfde lengte en breedte
hebben en waarvan de inhouden tot elkander Staan
als 1,$& '■ 2y, heeft de kleinste een dikte van 3,0625
dM. Hoe dik is de grootste?
12. In twee bakken, die even lang en breed zijn, worden
aardappelen gestort. Zoo in den eenen de aardappelen
ter dikte van 15 dM en in den anderen ter dikte van
105 cM gestort worden, vraagt men hoeveel aard-
appelen in den eersten zijn, als in den tweeden 4,55
HL zijn?
13. Iemand laat in twee vertrekken, die gelijke breedte
hebben, vloerkleeden leggen van gelijken prijs per M-.
Zoo het kleed in het eerste vertrek, dat 6,12 i\I
lang is, ƒ 97,75 kost, hoe lang is dan het tweede
vertrek als het kleed daarvoor /94,875 kost?
14. Een sneltrein is in 1 uur 12 minuten van 't station
A naar 't station B en vervolgens met dezelfde snel-
heid in 2 uur 8 minuten van 't station B naar