Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
Vraagstukjes om door middel van eene
evenredigheid op te lossen.
1. Als 36 arbeiders in een zekeren tijd ƒ 426 verdie-
nen, hoeveel zullen dan 21 dergelijke arbeiders in
denzelfden tijd verdienen?
2. Als voor 1236 KG van een zekere waar f 1730.40
betaald wordt, wat zal dan betaald moeten worden
voor 2575 KG van diezelfde waar?
3. Als een spoortrein met eene snelheid van 12 M per
. seconde in een zekeren tijd 54.7 KM aflegt, met
welke snelheid zal hij dan in derzelfden tijd 96.2
KM. afleggen ?
4. Als een ruiter 3 uur 36 minuten noodig heeft om
32,4 KM af te leggen, hoeveel tijd zal hij dan noodig
hebben om met dezelfde snelheid 43,2 KM af te
leggen ?
5. Als een kapitaal van 1950 gulden 87,3 gulden in-
terest opbrengt, hoeveel zullen dan 1625 gulden
onder gelijke omstandigheden opbrengen?
6. Als een zeker kapitaal in 2 jaar en 6 maanden /847
interest opbrengt, hoeveel interest zal dan hetzelfde
kapitaal tegen dezelfde percenten 'sjaars in 4 jaar
en 9 maanden opbrengen ?
7. Als een zeker kapitaal, dat tegen 4'/2 % 'sjaars op
interest staat, in een zekeren tijd f l&Al interest
opbrengt, wat zal dan een even groot kapitaal, dat
tegen 6 V4 % 'sjaars uitstaat, in denzelfden tijd op-
brengen ?
8. Van twee rechthoeken, die dezelfde breedte hebben en