Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
44. Van eene meetkundige evenredigheid is het verschil
van de termen der eerste reden 1 7,5, bet verschil van
de termen der tweede reden 7 en de som van al de
termen 80.5. Bepaal de evenredigheid.
45. Van eene meetkundige evenredigheid is het verschil
van de voorgaande termen 42, het verschil van de
volgende termen 27 en de som van al de termen 161.
Bepaal de evenredigheid.
46. Van eene meetkundige evenredigheid, waarvan de
tweede term 1,5 maal op den eersten en 0,625 maal
op den term begrepen is, is de som van al de
termen 65. Bepaal de evenredigheid.
47. Van eene meetkundige evenredigheid, waarvan de
eerste term 2 maal den term is, is het product
der middelste termen 450 en de som van de termen
der tweede reden 33. Bepaal de evenredigheid.
48. Van eene meetkundige evenredigheid is de S^^ term
l|- maal den term, het product der uiterste ter-
men 810 en de som van de- voorgaande termen 51.
Bepaal de evenredigheid.
49. Vermindert men teller en noemer van zekere breuk
met 7, dan wordt de waarde gelijk -1* telt men
bij teller en noemer 5 op, zoo wordt de waarde
gelijk Welke breuk is dit?
50. A en B gaan naar een markt. liet geld, dat A bij
zich heeft, verhoudt zich tot het geld, dat B bij zich
heeft als 4 : 1. Op de markt geeft A 220 gulden
en B 80 gulden uit en nu staat het geld, dat A
overhoudt tot het geld, dat B overhoudt als 5:1.
Hoeveel geld heeft elk over gehouden ?