Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
na 8 uur gegaan te hebben de omnibus ontmoet,
vraagt men lioeveel KM de voetganger nog moet
gaan en hoever A van B vervvijderil is.
r)6. Een sneltrein, die elk uur 90 KM aflegt, vertrekt
van A naar cene oostelijk gelegene plaats B, die niet
A op denzelfden breedtecirkel gelegen is. Wegens
het verscliil in tijd op de verschillende plaatsen, ver-
liest de trein elke 30 KM, die hij aflegt, 1 minuut
tijd. üe trein verlaat A 's morgens om 8 uur en
komt in B aan als liet daar 12 uur 12 minuten is.
Hoever is A van B?
57. Hoeveel minuten over 2 vormen de wijzers van een
uurwerk een hoek van 165° 30^?
58. Een soldaat deserteert uit een vesting, die 30 KM
van de grenzen ligt. Hij loopt met een snelheid van
1 KM in de 10 minuten in de richting van de
grenzen. Zoo 3 uur nadat hij gedeserteeitl is,
hem een bereden maréchaii§sée wordt nagezonden,
vraagt men hoe snel deze zal moeten rijden om hem
juist aan de grenzen in te halen.
59. Van een getal van 6 cijfers is het cijfer aan de
rechterhand 4. Strijkt men dit cijfer door en plaatst
het aan den linkerkant der andere cijfers, zoo is het
getal, dat daardoor ontstaat, 1,5 maal zoo groot als het
oorspronkelijk getal. Welk getal van G cijfers is het?
60. Een getal van vijf cijfers eindigt op 72. Plaatst men
deze 2 cijfers in plaats van rechts, links van de andere
cijfers, zoo is dit getal maal het oorspronkelijk
getal. Bepaal het laatste getal.