Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
Iiij voor den gelieelen voorraad zou ontvangen lieb-
ben, zoo liij hem a / 0,90 verkocht had, vraagt men
lioeveel KG de voorraad groot was?
50. Een getal is in 3 deelen verdeeld, zoodat het eerste,
deel 15 minder is dan de helft van het getal, liet
tweede deel 5 minder dan een derde van het setal
en het derde deel 4 grooter dan een vierde van
het getal. Bepaal het getal en de drie deelen.
51. Met welk getal moet men teller en noemer der breuk
verminderen, zal de waarde gelijk | worden?
52. Een koopman verkoopt een partij goederen voor ƒ 3060.
Zoo hij nu evenveel percenten verliest, als hij zou
gewonnen hebben, indien hij de partij voor ƒ4140
had kunnen verkoopen, vraagt men naar den inkoop
van de partij ?
35, Iemand heeft twee staven zilver, waarvan de een per
KG 850 G en de ander per KG 600 G zuiver
zilver bevat. Hoeveel KG zal hij van elk der staven
moeten nemen, om, als hij ze samen smelt, 3,5 KG
zilver te kiijgen, dat per KG 750 G zuiver zilver bevat?
54. Hoeveel KG van een stof, waarvan het soortelijk
gewicht 0,45 is, moet men met 10 KG van een
stof, waarvan 't soortelijk gewicht 3,75 is, verbinden,
opdat het geheel in water zwevo of m. a. w. een
soortelijk gewicht hebbe van 1 ?
55. Een omnibus, die 10 KM per uur aHegt, rijdt uit
A naar B en keert van daar, na 1' 2 oponthoud,
naar A terug. Te gelijk met de omnibus vertrekt
ook van A naar B een voetcauser, die ffcniiddeld
O O ' O
elke 4 uur 22,5 KM aflegt. Zoo de voetganger