Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
44. Een knecht verhuurt zicli bij een baas op voorwaarde,
dat liij eiken dag, dat hij werkt, / 1.20 en den kost
zal verdienen, doch dat hij voor eiken dag, dat hij
niet werkt, ƒ 0,50 kostgeld betalen zal. Zoo nu de
knecht na een jaar, 3G5 dngen, van den baas ƒ 298.00
ontvangt, vraagt men hoeveel dagen de knecht ge-
werkt heeft.
4;'). Van een getal van 6 cijfers is het cijfer aan de lin-
kerhand 2. Plaatst men de 2 in plaats van links rechts
van de andere cijfers, zoo is het komende getal 3
maal zoo giH^ot als het eerste. Men vraagt naar het
getal van 6 cijfers.
40. Twee vrienden A en B koopen samen 2000 sigaren
A neemt er 1150 en B de rest van. Zoo A per
dag 1] en B 7 sigaren rookt, na hoeveel dagen
zullen beide vrienden dan nog evenveel sigaren hebben?
47. Twee plaatsen A en B zijn 36 KM van elkander
verwijderd. Wanneer nu op hetzelfde oogenblik twee
ruiters, de een uit A en de ander uit B, elkander
te gemoet rijden, waarvan de snelheden tot elkander
staan als 9 : -7, vraagt men hoe groot ieders snelheid
per minuut is, zoo zij elkander na 2 uur ontmoeten.
48. Twee leerlingen hadden hetzelfde getal in gedachte.
Nadat de een het met 4 had vermenigvuldigd, be-
kwam hij 5 minder dan de ander, die liet drievoud
van liet getal met 8 had vermeerderd. AVelk getal
hadden zij in gedachte ?
49. Een winkelier verkocht van zijn voorraad koffie 5
KG tegen zekeren prijs en de rest tegen / 1.20 het
K{t. Zoo hij nu voor de Vest evenveel ontving als