Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
door 4 deelt, krijgt men een quotiënt dat 13 meer
is dan het getal zelf. Bepaal het getal.
38. 's Morgens om 8 uur vertrekt van A naar B een
voetganger, die 5 KM pei' uur aflegt en om half
tien een rijtuig, dat geregeld 9 KM per uur vordert.
Om hoe laat zal het rijtu!g don voetganger hebhen
iiiijehaald ?
39. Om 12 uur vertrekt uit A naar B een rijtuig, dat
gemiddehl 7 KM per uur vordert en om half drie
uit B naar A een ruiter, die 9 KM per uur aflegt.
Om hoe laat zullen zij elkander ontmoeten zoo de
afstand van A tot B 61,5 KM is?
40. Om hoe laat tusschen 12 en 1 uur vormen de wij-
zers van een uurwerk een hoek van 176°?
41. Van een rijtuig heeft het voorwiel een omtrek van
2,72 M en het achterwiel een omtrek van 4,25 M.
Hoeveel KM moet het rijtuig afleggen, zal het voor-
wiel 4500 omwentelingen meer maken dun het ach-
terwiel ?
42. In een zaal waren bij een bal 1,6 maal zooveel
lieeren als dames. Nadat er 8 lieeren en 8 dames
waren vertrokken, bleven er nog tweemaal zooveel
heeren als dames over. Hoeveel heeren en dames
waren eerst in de zaal ?
43. In een kuip zijn 3 kranen aan den bodem. Zoo
door de eerste kraan alleen de kuip ledig loopt in
20 minuten, door de tweede alleen in 24 minuten en
door alle drie samen iil 8 minuten^ vraagt men in
hoeveel tijd de kuip door de derde kraan alleen zal
ledig loopen.