Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
tierde soort, vraagt uien lioeveel stuks van elke soort
van bankbiljetten betaald zijn.
31. Vau twee personen is de een thans 36 en de ander
26 jaar. Na hoeveel jaar zal de eerste 1,2 maal zoo
oud zijn als de tweede?
32. Een vader is thans 48 jaar en zijne beide zoons 20
en 12 jaar. Na hoeveel jaren zullen de beide zoons
samen zoo oud zijn als de vader?
33. Iemand, die thans 57 jaar is, heeft 4 kinderen, die
nu 16, 13, 10 en 7 jaar zijn. Na hoeveel jaren
zullen de kinderen samen IV3 maal zooveel jaren
tellen als de vader?
34. Een werkbaas heeft 2 soorten van knechts en in 't
geheel heeft hij er 80. De eene soort verdient per
week ƒ 11,50 en de andere / 10,25. Zoo hij elke
week / 887,50 arbeidsloon aan die knechts betaalt,
vraagt men hoeveel hij er van elke soort heeft.
35. Welk getal moet men met 8 vermenigvuldigen, bij
dit product 15 optellen, deze som door 3 deelen en
vervolgens van dit quotient 15 aftrekken om 30 tot
rest te bekomen?
36. Van welke drie getallen, die samen 70 zijn, geeft
het tweede, als het door het eerste gedeeld wordt,
tot quotient 2 en tot rest 1, terwijl het derde, als
het door het tweede gedeeld wordt, 3 tot quotient
en 3 tot rest geeft?
37. Wanneer men zeker getal met 5 vermenigvuldigt,
van dit product 24 aftrekt, vervolgens dit verschil