Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
25. Een boerderij bestaat uit bouwland, weiland cii hei,
samen 35 IIA. Als het weiland half zooveel opper-
vlakte heeft als het bouwland en 5,68 HA meer dan
de hei, hoeveel oppervlakte heeft dan het bouwland?
26. Een gezelschap bestaat uit mannen, vrouwen en kin-
deren, sarnen 108. Zoo het aantal mannen 8 minder
is dan het aantal vrouwen eu 20 meer dan het aan-
tal kinderen, vraagt men naar het aantal vrouwen.
2 7. Van een erfenis, groot / 120000, krijgt B ƒ 9000
meer'dan A, C ƒ 8000 minder dan A, en D ƒ3000
minder dan A en C samen.. Hoeveel krijgt ieder?
28. Een landman levert aan een koopman 5 vette var-
kens, die samen 600 KG wegen. Zoo het eerste
12,5 KG meer weegt dan het tweede en 10 KG
minder dan het derde, terwijl het vierde ook 10
KG minder weegt dan het tweede en het vijfde met
het tweede samen evenveel wegen als het eerste en
derde samen, vraagt men naar het gewicht van elk
varken.
29. Iemand heeft guldens en rijksdaalders, samen 651
stuks. Zoo deze ireldstukken samen eene waarde
O
hebben van ƒ 937,50, hoeveel rijksdaalders zijn er
dan bij die stukken ?
30. Een som van ƒ 20000 wordt betaald met bankbil-
jetten van ƒ 1000, f 300, / 200 en ƒ 100. Zoo
van de tweede soort 3 maal zooveel stuks genoi^nen
worden als van de eerste soort en nog 2 stuks, van
de derde soort half zooveel als van de tweede soort
en van de laatste soort 6 maal zooveel als van de