Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
A eu B saincn moet hebben, vraagt men wat elk
van cle / 4000 licbben moet.
10. Drie steden A, B en C hebben samen voor zekere
vero-aderino; 134 afoevaardicrden te kiezen en "svel
O O O O
naar verhouding van de bevolking. Zoo nu het
aantal inwoners van A staat tot dat van B als 3 : 4
en dat van B tot dat van C als 5 : 8, vraagt men
hoeveel afeevaardiijden elke stad moet kiezen.
O O
20. Hoe groot is het kapitaal dat na 1 jaar aan kapitaal
eu interest / 6G40 bedraagt, als het tegen 3^4 %
*sjaars uitstaat?
21. Iemand besteedt de helft van zijn jaarlijksch inkomen
aan huishuur en eetwaren, he^t achtste deel aan klee-
deren en het vijfde deel aan verschillende uitgaven.
Zoo die man jaarlijks / 280 overhoudt, hoe groot
is dan zijn inkomen?
22. Een rentenier heeft het vierde deel van zijn vermogen
a het derde deel a 4en de rest a 6%
'sjaars op interest staan. Zoo de renteuier ƒ 9450
'sjaars aan interest geniet, hoe groot ïs dan zijn
vermogen ?
23. Als eene partij goederen met 3 2.5 % Avinst, tegen
f 1.35 het KG verkocht wordt, hoe groot is dan de
inkoop per KG?
24. Een winst van ƒ 3400 wordt onder drie deelgenooten
A, B en C zoo verdeeld, dat A f 400 gulden meer
krijgt dan B, en C / 100 minder dan A, hoeveel
krijgt ieder?