Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11. leinancl betaalt 600 gulden met goud- en zilvergeld.
Zoo liet goudgeld, dat hij betaalt 2^/4 maal zooveel
waarde heeft als het zilvergeld, vraagt men naar de
waarde van elke geldsoort.
12. Van twee stukken laken, die 28.5 M. in lengte ver-
schillen, staan de lengten tot elkander als 4:7. Hoe
lang is elk stuk?
13. Een leerling, wien men naar het aantal zijner duiven
en konijnen vroeg, antwoordde: „samen hebben zij
14 koppen en 40 pooten." Hoeveel konijnen had
die leerling ?
14. In een vesting liggen 3500 soldaten. Zoo bij deze
soldaten 1maal zooveel artilleristen en 6 maal zoo-
veel infanteristen als cavaleristen zijn, hoeveel zijn
er dan van elk wapen ?
15. Een jongen zegt tot zijn makker: „Had ik achtmaal
zooveel centen als ik werkelijk heb en moesten wij
dan samen deelen, dan kreeg er elk 48." Hoeveel
centen had die jongen ?
16. Bij welk getal moet men 12 optellen, en deze som met
4 vermenigvuldigen om een getal te krijgen, dat 12
minder is dan het zevenvoud van het eerste getal ?
17. Drie personen moeten samen f 700 opbrengen.
Zoo B maal zooveel moet opbrengen als A, cn
C 2 '/s maal zooveel als B, vraagt men wat elk moet
opbrengen.
18. Drie personen hadden samen ƒ 4000 te deelen. Zoo
B Kiaal zooveel als A, en C ƒ 200 minder dan