Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Volgende scanScanned page
a-^^Eisr
over
ïergeliikiDjen van ien eersten graad met één
g U w u
onkkenJe; rekenkuniige en meetkunilge
' ü g
eyenreÉlieiien en oezelscliaiis-rekenin
ten dienste
van h.et onderwijs aan Kweek- en
ITormaalscholen.
'.S
••i
V
door
F. A. R. WOLTERING,
Ciictciit-ijsei aan eii 3)iiccbiu dci Soiiï^ci-
clvjuJacfaccf (e
Stoom-Snclpersdrukkcrij
C. TEULINGS,
's-IIertogenboscii ,
1884.
Prijs ets.