Boekgegevens
Titel: Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Auteur: Bosman, J.M.H.; Charante, N.A. van; Duijs, P.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1871 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202459
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten), Kindergedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Vorige scan Volgende scanScanned page
% H'ï'
JEANNETTE.
ken oorlogstafereel.
In het dorpje G * * * , nabij Jena, heerschte den 14. October
ISOfieene ongewone beweging. Het was de dag, waar^'p de
slag liij Jena en Auerstadt, tusschen de Fransehen en Pr'iisspu,
door de laatsten verloren was. Met geheele troepen trokken de
Franschen plunderend door het dorp. Tegen den a-oud was
geen spoor meer van soldaten te zien. De bewoners hadden
zich in hunne huizen opgesloten. Het dorp scheen nitgestorver.
Slechts in eene hut aan het eind van het dorp schemerde door
de gesloten vensters nog licht. In het huisje zaten bij het
spaarzaam schijnsel eener blankgeschuiirde blikken lamp twee
bejaarde personen , een man en eene vrouw. De vrouw luisterde
aandachtig naar hetgeen haar man uit een f;rooten huisbijbel
voorlas. De groote oude huisklok sloeg juist tien ure. De
oude man wendde zich. terwijl hij den bril afnam , tot zijne
vrouw en zeide: (/Leene! voor heden hebbe-i wij niets meer te
vreezen ; Gods hand beschermde ons zichtbaar. Het schieten
heeft opgehouden • laat ons gerust gaan slnpen en zien wat de
volgende dag ons brengt."—De man slofg den bijbel toe en
beiden deden hun avondgebed.
Plotseling werd er zacht aan de deur jjeklopt. — „Hemel !"
zuchtte Helena, „daar zijn zeker nog F:ansche soldaten!"_
Maarten ging en opende de deur. Hre verbaasd waren de
beide ouden, toen zij in de plaats van e.m ruw soldaat, eene
jonge vrouw uit den hoogeren stand, mrt een klein lief meisje
aan de hand zagen binnen treden.
„Vergeef mij, goede liedenI" sprak zij met zachte, wellui-
1870. II. O