Boekgegevens
Titel: Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Auteur: Bosman, J.M.H.; Charante, N.A. van; Duijs, P.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1871 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202459
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten), Kindergedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Vorige scan Volgende scanScanned page
% H'ï'
huüebalk!" zei de acder. „Wat kan hij mooi zingen!" ver-
klaarde een derde. „Kom , nog veel harder!"
Eindelijk stierf het geluid weg, want hij zag toch in, dat
hij voor het groote straatpubliek een allerzotst figuur maakte.
Toen hij geheel bedaard was en genoeg was uitgejouwd ge-
worden , liet papa hem binnen met de vermaning: „pas nu
op voor het vervolg, want zoodra ik het: „hi, hi! boe, boe!
bewa...!" hoor, dan zet ik je oogenblikkelijk op de stoep."
Hij schijnt geheel genezen te zijn. Sedert een half jaar
althans heb ik het hem niet meer hooren zingen , tot groote
blijdschap van de zinkingachtige tante Rebekka , de huishou-
delijke zus Frederika eu den verstandigen Papa.
HET ROODE KRUIS.
Ais 't oorlogsvuur ontbrandt.
En woedt van allen kant.
En schrik verspreidt alom.
Waar sissend bom bij bom
Elkeen om d' ooren snort,
En zich in huizen stort,
Waarin het gloeiend lood
Verderf brengt en den dood.
Als onder 't krijgsgeschal,
Zich dond'reiid knal bij knal
Laat hooren van 't kanon ,
Bij d' opgang reeds der zon ;
va