Boekgegevens
Titel: Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Auteur: Bosman, J.M.H.; Charante, N.A. van; Duijs, P.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1871 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202459
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten), Kindergedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Vorige scan Volgende scanScanned page
% H'ï'
oogeii was gemakkelijk te lezen, dat zij in hetzelfde geval
verkeerden als Jan.
,/Nu , als dan niemand van u het weet," sprak papa , «zal
ik het maar zeggen. In de pendule, zoo wel als in ieder hor-
loge , bevindt zich eene veer, dat is een dun reepje staal, lang
en breed al naar mate men dit noodig acht. Deze veer nu
houdt het uurwerk aan den gang, en wel door de kracht die
zij aanwendt om zich los te wringen, als zij op bepaalde tijden
sterk in een wordt gedraaid. En dit is het wat er gebeurt,
als men een uurwerk opwindt. Verzuimt men dit, dan staat
ook de klok weldra stil; want is de veer eenmaal ontspannen
of los gewonden, dan heeft zij te gelijk de kracht verloren om
zelfs het kleinste radertje te doen omwentelen."
//Dat treft mooi!" riep Karei op eens uit. //Nu ben ik er
achter wat oom meende, toen ik hem laatst op de wandeling
vroeg, hoe laat het was. ,/Ik heb miju horloge niet bij mij,"
zei oom; //het staat stil , want de veer is georoken."— Ge-
lukkig liet oom liet hit i-bij , want anders zou hij dadelijk ge-
merkt hebben, dat ik er niets van verstond."
//Nu , bij ons had oom het geen haar beter getroffen!" liet
Marie en Jan er op volgen. //Thans echter zou die gebroken
veer ons dadelijk te regt geholpen hebben."
//Ik geloof u gaarne I" hernam mama. //Het heeft dan ook
aai! papa niet gelegen, om het u begrijpelijk te maken."
//En weet gij nu," ging papa voort, //dat zonder de veer-
kracht van het staal onze uurwerken spoedig zouden stilstaan,
ik zou et bij kunnen voegen, dat wij aan die zelfde eigenschap
ook het bezit van deursloten en geweren te danken hebben ,
daar die evenzeer door zulke veren werken, en juist als uw
knip weigeren dienst te doen , zoodra er iets aan hapert. Ook
onze snaar- en strijkinstrumenten zouden wij missen, wijl de
snaren, bij gebrek aan veerkracht, geen geluid zouden voort-
brengen. Aan gemakkelijke rijtuigen en stoelen viel evenmin
te denken , want wat hen voor ons zoo aantrekkelijk maakt,