Boekgegevens
Titel: Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Auteur: Bosman, J.M.H.; Charante, N.A. van; Duijs, P.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1871 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202459
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten), Kindergedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Vorige scan Volgende scanScanned page
% H'ï'
men. Zoo doende had de booze bui tijd om te bedaren en kon
er dikwijls veel onaangenaams voorkomen worden. Welnu,
hoe bevalt u dat huismiddeltje ? "
ƒƒUitmuntend, papa!" was het antwoord. //En daar het zoo
gemakkelijk is aan te wenden, beloven wij n, mogt het weer
eens noodig zijn, er stellig de proef mede te zullen nemen,"
f/Dat zal mij aangenaam zijn/' zei papa, //Het gebeurde
met de knip zou dan later nog veel goeds kunnen aanbrengen."
//Maar, papa!" hernam Marie, vis het niet mogelijk ons te
zeggen, hoe u de knip zoo spoedig in orde hebt gekregen? —
Het is toch geen geheimpje, niet waar?" liet zij er lagchend
op volgen.
//Volstrekt niet!" zei papa. //Ook is de verklaring gemak-
kelijk te begrijpen. Luistert slechts. Zoo als ge ziet, bevindt
zich aan elke zijde van de knip een omgebogen ijzerdraad,
dat vastgemaakt is aan dit klepje of den slag, gelijk men het
eigenlijk noemt. Doch let nu eens op, wat er gebeurt als ik
den slag open doe 1"
//Wel, papa!" sprak Marie, vnu is het ijzerdraad veel meer
in ééngekruld dan zoo even!"
f/Goed gezien , mijn kind ! — "Weet echter, dat sommige din-
gen, als zij sterk worden zaamgedrukt, ook van hunnen kant
alles doen om zich weder los te wringen. Men geeft aan deze
eigenschap den naam van veerkracht^ en hierop rust de goede
werking van de knip. Zoo lang toch als ik den slag open
houd, blijft het ijzerdraad in één gedrongen; maar het ont-
plooit zich terstond, zoo als gij ziet, nu ik mijne hand weg
neem. En dat, door het loswinden van het ijzerdraad, ook het
klepje dadelijk toe moet vallen, zal u zeker thans niet meer
vreemd voorkomen."
//Alles is ons nu volkomen duidelijk, papa!" zeiden de kin-
deren, //Wij hadden vroeger die omgebogen ijzerdradrn natuur-
lijk wel gezien, maar er volstrekt niet bij gedacht om tc vra-
gen, waar zij toe dienden."