Boekgegevens
Titel: Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Auteur: Bosman, J.M.H.; Charante, N.A. van; Duijs, P.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1871 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202459
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten), Kindergedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Vorige scan Volgende scanScanned page
% H'ï'
minuten was doende geweest, zei hij tegen Karei: ,/Welaan ,
vriendje! nu eens beproefd, of mijn werk goed is uitgevallen I"
Karei opende den slag, doch naauwelijks liet hij dien los,
of de knip sloot zich naar wensch. Ook toen Jan de proef
een en andermaal met hetzelfde gevolg herhaald had , was het
eenparig antwoord der jongens :
//Papa! wij bedanken u zeer veel, nu is de knip eerst uit-
muntend goed, en sluit beter dan zij ooit gedaan heeft!"
//En spijt het Jan nu nog, dat de knip is blijven hangen?
Of had hij haar liever gebroken op den grond terug gevon-
den?" vroeg papa.
//Och, papa! wat zal ik u zeggensprak Jan, en zijne
roode wangen werden bij deze woorden nog sterker gekleurd:
//Ik was strakjes eigenlijk wat boos over het outvlugten van
die fraaije mees, en in zoo'n knorrige bui meent men niet
alles, wat men zegt. Denk u er dus maar liefst niet meer
aan!"
//Dat wil ik u wel beloven, mijn kind!" zei papa; ,/doch
onder voorwaarde, dat gij u die booze luim nog lang zult
herinneren. Had ik u toch zoo even vergund om met een stok
de knip uit den boom te slaan , gij zon;it het met genoegen
hebben verrigt. Hoe jammer dit echler zou geweest 'ijn, daar-
over kunt gij thans zelf het best oordeelen; is het niet?"
//Zeker, papa!" was het antwoord, //uu de knip weer zoo
goed voor mij staat, zou het mij razend gespeten hebben !"
//Dat laat zich denk(n. Jan !" ging papa voort; //en daarom
wenschte ik u bij de/e gelegenheid nog een raad te geven,
dien Maria en Karei wèl zullen doen zich goed in 't geheugen
te prenten, namelijk: //Handel nooit, zoo lang gij driftig zijt."
Maar laat mij, eer wij hiervan afstappen, u eens iets vertellen
van een wijs man, uit vroegere eeuw , die tegen dit onbesuisd
handelen een goed middel meende gevonden te hehben. Geraakte
hij in drift, dan verzuimde li ij nooit, eer hij sprak of iets deed,
al dc letters van het a-b-c langzaam bij zichzelveu op te noe-