Boekgegevens
Titel: Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Auteur: Bosman, J.M.H.; Charante, N.A. van; Duijs, P.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1871 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202459
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten), Kindergedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Vorige scan Volgende scanScanned page
% H'ï'
DE VOGELKNIP.
„Hoe jammer, papa!"
Onder het uitspreken dezer woorden , kwam Karei driftiger
dan naar gewoonte de huiskamer binnen.
En, als of het geluid door de echo herha:ild werd, klonk
het na eenige oogenblikken op nieuw, maar nu uit den
mond van Jan, die zijn broeder op de hielen volgde; „hoe
jammer, papa!"
„Er is toch geen ongeluk gebeurd, jongens?" vroeg mama
eenigzins verschrikt.
ffNiet met ons, mama!" sprak Karei. „W'ij zijn nog spring-
levend! Neen, het is de knip, waarover wij het hebben. U
weet immers nog Avel, dat de tuinman hem gisteren in een
boom heeft opgehangen?"
„Zeker weet ik dat, mijn kind! Ook vond ik het plekje,
door Barend uitgekozen, bijzonder goed getroffen."
„Nu kan ik het slot gemakkelijk gissen!" riep Marie eens-
klaps uit: „de tak is gebroken, en daardoor heeft de knip
zulk een tuimel gedaan, dat zij thans voor niets meer deugt!"
„Mis geraden, kind!" hernam Jan. „Ja, was dat maar
gebeurd, dan waren wij het lor voor goed kwijt geweest!"
Tot dus ver had papa, zoo als w-ij gemerkt hebben , zicli
nog buiten het gesprek gehouden. Dan zoodra was het door
hem geledigde theekopje niet op tafel gezet, of hij rigtte zich
tot de beide jongens en zeide:
„Zet u eens bedaard nevens mij, en laat Karei ons dan
geregeld vertellen, wat er is voorgevallen. Met halve woor-
den vorderen wij volstrekt niets."