Boekgegevens
Titel: Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Auteur: Bosman, J.M.H.; Charante, N.A. van; Duijs, P.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1871 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202459
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten), Kindergedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Vorige scan Volgende scanScanned page
% H'ï'
was niets tegen te doen. Jeannette had eenmaal besloten haar
leven te wijden aan liet welzijn van haar moeder, broeder en
zusters! Het duurde dan ook niet lang of ze had eeue betrek-
king gevonden als bonne in een druk gezin. Haar loon was
niet groot en haar werk niet weinig. Een gewoon mensch
had al lang den moed laten zakken, maar zij niet. Zij toilde
en zij zou hare familie gelukkig maken, en dat dit gebeuren
zou, geloofde zij vast; want zij had onzen Lieven Heer ora
zijne hulp gebeden.
Werd ze thuis wel eens door hare mama beknord als ze den
halven nacht soms op bleef ora eens iets bijzonders te verdie-
nen , hier kon hare mama haar niet zien, — hier was ze vrij.
't Is ongelooflijk, maar toch is het waar, hoe ze het geld
bij elkander wist te krijgen om Herman op het gymnasium te
doen gaan. En toen hij van 't gymnasium af was en als
leerling op de geneeskundige school te M. was ingeschreven ,
toen kwam eerst haar zwaarste taak aan. Ze ging van de eene
betrekking naar de andere en waar ze het meeste geld kon ver-
dienen tiaar ging ze heen, zonder te vragen: „hoe komt het
toch dat die menschen zoo dikwijls eene bonne noodig hebben
eu zooveel geld geven om er eene te krijgen?" Ze wist het
wel, dat de kinderen hiervan gewoonlijk de schuld hadden. Maar
daar zag zij overheen! Om haar broeder in de wereld vooruit
te helpen, wilde zij wel lijden, — wilde zij wel door onver-
standige en ondeugende kinderen geplaagd worden!
Hoe ouder Herman werd en hoe verder hij in zijne studiën
kwam , des te meer kostte hij. Nu nog een jaar moet er ver-
loopen en dan zal hij zijn examen doen. Het is te hopen, dat
hij er door zal komen; want hij heeft er zijn uiterste best toe
gedaan. Maar komt hij er door dan zijn er een paar honderd
guldens mede gemoeid! Hoe aan dat geld te komen? .lean-
nette kan het niet alleen doen! Nu dat behoeft ook niet; want
Kato en Mina helpen trouw mee. Naald en schaar zijn thuis on-
ophoudelijk in de weer ora het examengeld bij elkander te krijgen.