Boekgegevens
Titel: Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Auteur: Bosman, J.M.H.; Charante, N.A. van; Duijs, P.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1871 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202459
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten), Kindergedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Vorige scan Volgende scanScanned page
l.
f '
' f
Leentje luucht niet mee. had mevrouw gezegd, en Anna liield
zich alsof ze bang van liet varen was en liefst wilde thuis
blijven.
Toen wilde mevrouw ook thuis blijven; maar Kato en do-
mine hielden zoo lang bij haar aan , dat ze mee ging.
Nauwelijks waren ze weg , of Anna ging naar Leentje eu
vraagde haar, of ze wat mee gin? wandelen in den tuin.
//Paar heb-je wel voor gezorgd," was 't antwoord, //Gaje
mee wandelen in den tuin? O neen, de jonge jufvrouw wist
niet, dat ik straf had, *t is waar ook. Nu dan zal 'k het u zeggen.
Ik heb straf omdat ik ruzie gezocht heb met mijn broer!"
//Och, Leen! dat weet je wel beter, dat ik weet, dat je dat
niet gedaan hebt!"
//Hé, is 't waar? En van middag heb-je tegen meneer ge-
zegd, dat ik wèl ruzie gezocht heb!"
//Och ja, maar Kato en de jongens hebben er mij toe over
gehaald om dat te zeggen!"
//Zeg eens, Anna! als al de menschen zeggeu: //Spring in de
sloot," zal je dat dan doen? — Neen hé. daar zou je zelve
bij lijden en daarom doe je het niet; maar nu was het Leentje
die //flauwe meid" maar!"
/ //Och, ik heb er zulk een spijt van. Leen!"
//Zoo? — Welnu, domine is nog thuis! Ga daar heen en
( zeg dan, dat je gejokt hebt!"
//Ja, maar domine zou me de les zoo lezen!"
1 //Ei, is 't waar? — Weet je wat, je moest maar met je
vriendin Kato, met je vriendjes, met mevrouw en met van
Ermesteijn mee gegaan zijn, dan had je wel meer pret gehad!"
//Och neen; ik had er geen lust in! Toe, wees nu maar
niet boos meer op me, ik zal het nooit weer doen!"
, In plaats vau hierop antwoord te geven stootte Leentje hïiar
weg en begon op haar manier eens ijverig te haken.
Anna zeide geen woord meer, ze nam een boek voor zich
en scheen te lezen.
f.: :
(
t f.
f/ (
L» *
ï- '
>>
ÊÊm