Boekgegevens
Titel: Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Auteur: Bosman, J.M.H.; Charante, N.A. van; Duijs, P.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1871 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202459
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten), Kindergedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Vorige scan Volgende scanScanned page
•20
Ze waren tweelingen en negen jaar oud.
Even als alle ouders, wilden ook domine en mevrouw van
Weslland hunne kinderen alles laten leeren wat ze in hun vol-
gend leven maar noodig hadden.
Hiertoe was op de dorpsschool uitmuntend gelegenheid; want
de hoofdonderwijzer was een zeer knap mensch.
Nuj ze gingen dan ook beiden ter school en hadden al aar-
dig wat geleerd dat hun later te pas zou komen; maar door
den omgang met kinderen van allerlei slag hadden ze zich ook
vele dingen eijien gemaakt, die minder mooi waren en alleen
op straat bij enkele kwajongens te huis behooren.
Nu lieten Aruold en Ktito dit, wel niet blijken, als pa of
ma er bij waren, doch als ze eens in de keuken v^aren bij de
meid of met elkander in den tuin, dan tlurfiien ze soms woor-
den te spreken, die deuken deden aan kinderen van het ge-
meenste volkjcn,
//Jong gewend, oud gedaandacht domine en daarom trad
hij in overleg met mevrouw, of het niet goed zou zijn, de kin-
deren te huis te houden en dan door een gouverneur te doen
onderwijlen. Hij wist, dat de kinderen van ziju broeder, die
doctor was te Y., met hetzelfde leclijke gebrek behebt waren.
Als die twee nu, tegen vergoeding van kost eu inwoning,
ook wilden komen en men kon er nog een paar andere vin-
den, dan zouden de onkosten die hierop vielen, niet zoo heel
groot zijn. De pastorie, vroeger eene buitenplaats, was groot
en ruim genoeg, en het bosch, dat er achter lag, was net ge-
schikt om te maken, dat de kinderen zich niet behoefden te
vervelen.
Mevrouw zag wel wat op tegen de drukte, die een en ander
zou aanbrengen; maar het welzijn van hare kinderen ^voog bij
haar zwaarder dan al het andere, zoodat ze haar man in zijn
plan gaarne ter wille was.
Als een gevolg van dit gesprek vinden we op den eersten
Mei in eene der kamers, die tot school was ingericht, den