Boekgegevens
Titel: Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Auteur: Bosman, J.M.H.; Charante, N.A. van; Duijs, P.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1871 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202459
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten), Kindergedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Vorige scan Volgende scanScanned page
% H'ï'
Wilt gij de kÄcht vau oas volk zien venneêreu,
En dat iu 't heetbte gevaar pal zien staan,
Waarin liet ooii door een roof mocht verkeeren.
Dien wèl een vreemde macht eeus wou begaan?
Leeft dan in liefde en in vrede te zamen,
bchikt voor eikander vaak gretig wat in!
Daardoor zult gij u, wis tijdig, bekwamen.
Om, met eon gullen, zachtmoedigen zin,
Anderen, als g'ouder reeds üijt, te bejeeg'nen
En, ook als burgers, den vree voor te btuan,
't Vaderland zal uwe namen eens zeeg'nen;
Orde, recht, veiligheid kweekt gij dan aan.
'k Wed, dat, wanneer alle kinderen streven,
In ieder huis, waar de liefde nog kwijnt,
Om in verdraagzaamheid samen te leven,
Ras ied're binnenlandscüe oorlog verdwijnt.
En als de volken eu vorstelijke mactilen,
Jongen en ouden, elk hierin hun eer
Stellen, dat ieder zijn plicht wil betrachten.
Dan zijn op aarde geen oorlogen meer.
J. L. J. Hallo.
WAT ER IN ZEKER JAAR VAN ZEVEN LANDBOUW-
ALMANAKKEN WERD.
Domine van Westiand had twee kinderen, een jongentjen eu-
V een meiajen, Arnold en Kato gehceten.