Boekgegevens
Titel: Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Auteur: Bosman, J.M.H.; Charante, N.A. van; Duijs, P.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1871 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202459
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten), Kindergedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Vorige scan Volgende scanScanned page

Knapen en meisjes I ook gij gruwt van d'oorlog
Zeker, terwijl g' al die jamm'ren beseft;
Toch is dat waarlijk de droevigste ramp nog
Niet, die een volk en een kouingrijk treft,
Waaneer een buiteulandsch vijand zijn muren
Nadert met drommen, schrikbarend iu tal;
Over zijn vesting reeds henen komt gluren.
Reeds vóór ziju poorten staat, buld'reud roept: // val!"
Neen, nog veel erger moet dit onheil heeten
Wanneer een biunenlandsch twistvuur ontbrandt,
Burgers gestaag op elkaar zijn gebeten.
De een stout de rechten van d'ander aanrandt.
Kleinen en grooten bestendig krakeelen,
Wrevel ea armen en rijken vervult;
De een nooit in 't leed van den ander wil deelen,
De een de gebreken van d'ander nooit duldt.
O, zulk een volk wordt al zwakker en flauwer.
Tweedracht verslapt het,, hoe lauger zoo meer;
't Wordt voor wat edel en goed is al lauwer,
't Bukt, als een slaaf, voor zijn drift telkens weêr.
't Maakt, dat naburige vorsten en staten
Gulzig op wat het bezit loeren gaan,
£n zulk een natie, zelfs zonder veel praten,
Als zij geen kwaad ducht, in ketenen slaan.
Wilt gij dus, kind'ren! den dierbaren erfgrond
Van uwe vaad'ren, dat land op de kaart.
Waar gij geboren zijt en eens uw wieg stond,
Duurzaam zien bloeien, door eendracht vermjiard?