Boekgegevens
Titel: Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Auteur: Bosman, J.M.H.; Charante, N.A. van; Duijs, P.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1871 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202459
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten), Kindergedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
GEEN OOELOG MEEB.
»Weg met den oorlo?!" zoo klinkt uit veel monden
In deze dagen, heel vèr over d'aard;
*VV"eg met dien beul, die reeds zooveel gezonden
In 's levens bloei heeft geveld door het zwaard
Weg met dien kwelgeest, die reeds zooveel smarte
Ouders deed lijden, hen domp'lend in rouw.
Wanneer hij zonen hun scheurde van 't harte.
Zonen, aan koning en vaderland trouw!"
»Weg met dien wreedaard, die over de ,velden
Lustig doet snorren, rechts, links door de lucht.
Kogels; en als zij vaak d'edelste helden
Dooden, daarover geen enk'Jen keer zucht!
Wien het niet deert, dat veel weduwen weenen.
Wie hij haar dierbare mannen ontstal.
En dat ook kinderen schreien en steenen.
Omdat hun vader bezweek door een knal!"
»Weg met dien plund'raar, die o zooveel landen,
Schitt'rend met kost'lijke vruchten belaan,
Nijv'iig bewerkt door veelhonderde handen.
Waar juist de landman zijn sikkel wou slaan.
Plat trapt, verwoest en vernielt door kanonnen.
Paarden door menschenbloed heCnjaagt in 't kamp l
Weg met dien woesteling, die o zooveel tonnen
Gouds doet vervliegen in vuur en in damp!"
1870
l^i^ncitdiSchoolmusess? |
PPäiSEgß'tl ri, (tij ds -

J