Boekgegevens
Titel: Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Auteur: Bosman, J.M.H.; Charante, N.A. van; Duijs, P.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1871 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202459
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten), Kindergedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Vorige scan Volgende scanScanned page
% H'ï'
zou dat wel te beduiden hebben ?" Tegen den avond kwam Jan;
hij had eene za^ in de eene en een bijl in de andere hand.
Weldra ging Jans zaag onze pomp door hout en hart. Ver-
schrikkelijk was de pijn, die de pomp moest uitstaan; hartver-
scheurend de zuchten, die zij slaakte. Maar, 't ergste kwam nog.
Jan nam zijn bijl en kapte de ronde blokjes tot kachelhoutjes.
»leg! ieg!" — zuchtte de pomp.
»Maar,"—sprak ze tot zich zeiven, — »'t gebeurt om mijne
gezondheid. De ergste pijn zal nu ook wel haast over zijn, en,
dan zal men mij stukje voor stukje weer in mekaar zetten I"
Net kwam de jufvrouw buiten en zei:
»Kom, Jan! ben je al drnk aan 't werk? Daar kunnen we
ons nog eens lekker bij warmen."
»Nu, daar heb je 't al,"—dacht de pomp,— »eerst zullen ze
me nog eens lekker warmen; en dan ben 'k weer zoo gezond,
als toen 'k jong was!"
't Werd winter. Sissend en knetterend nam de pomp afscheid
van de kinderen, die om 't vuur zaten.
Maar zij heeft iets tot aandenken achter gelaten; 't is — een
stukje houtskool.
Op zekeren avond is ' dat stukje houtskool van benauwdheid
uit het vuur gesprongen; de kleine Frans heeft het toen opge-
nomen en er zoo'n aardig manneke mee op de plaat geteekend,
dat allen hartelijk gelachen hebben.
Wat er van Frans en zijn stukje houtskool wel geworden is?
Misschien vertel ik dit later wel eens.
Wilê/'rr.atik. G. Tiemersma Hzk.