Boekgegevens
Titel: Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Auteur: Bosman, J.M.H.; Charante, N.A. van; Duijs, P.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1871 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202459
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten), Kindergedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorreltjes, gestrooid in de harten van de lieve jeugd: bijdragen in proza en poëzie
Vorige scan Volgende scanScanned page
% H'ï'
zwaar bezocht; laat ons Hem dankzeggen, dal Hij u aan mij
weder gegeven heeft! Ik bezat niets meer van u dan een
enkelen haarlok, dien ik op het hart heb gedragen, maar dien
men mij in het lazarelh heeft ontnomen."
„Hoor, papa!" zeide Jeannette blijmoedig, hel kleine etui
te voorschijn halende; „kent gij dit!"
De graaf drukte de hand tegen het voorhoofd: „Kind! hoe
kwaaml gij aan dien haarlok, dien ik eens in de koorts van
mij wierp en daarna met zooveel droefheid miste?"
„Vader!" antwoordde Jeannette, „ik raapte hem toen van
den vloer op."
„Maar," ging de graaf voort, „wie was het dan, die mij
met zulk eene teedere hand verpleegde."
„Ik was het!" viel Jeannette hem in de reden, j^dit had
ik u nog bij mijn verhaal verzwegen."
„Mijn kind!" riep de graaf in vervoering uit, „gij hebt uw
vader het leven gered ! Zonder uwe zorgvuldige verpleging was
ik zeker niet levend van daar gekomen,"
Eenige dagen bleven zij nog in de hoofdstad en gingen
toen , nadat de graaf Erans rijkelijk beloond en vele vergeefsche
pogingen tot ontdekking zijner vrouw gedaan had, naar hun
vaderland terug.
Behalve de stille droefheid over de geliefde moeder, van wie
men nu met zekerheid veronderstellen moest, dat zij destijds
was omgekomen , leidde Jeannette van nu af op het slot haars
vaders een rustig en gelukkig leven, dat haar aangenaam ge-
maakt werd door de liefde haars vaders.
P. Düys.