Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DESVADEKLANDS. 97
k
«6ste 3L,ES.
PMU^ BlÄiiEltTS.
1584—1625.
Zoo was dan de godvreezende prins Willem
vermoord. Wat ons vaderland aan hem verloor,
kunt gij wel reeds begrijpen uit hetgeen ik u
in de vorige lessen heb verteld. Bij moedeloos-
heid vestigde hij aller oog op Hem, die gezegd
heeft: „Roep Mij aan in den dag der benauwd-
heid, Ik zal er n uithelpen, en gij zult Mij eeren!"
Bij verdeeldheid en onderlinge oneenigheid waar-
schuwde hij tegen eenen wissen ondergang. Bij
onstuimigheid of oproerige bewegingen herinnerde
hij aan Gods getuigenis: „Niet door kracht of
geweld, maar door mijnen Geest zal het ge-
schieden."
Voor allen was Willem alles geweest, wat hij
zijn kon. De Staten gingen aan zijnen leiband,
en hij wist hen altijd met ernst en gematigdheid
te besturen. Hieruit ziet gij, dat Willem, al had
hij den titel van graaf nooit gehad, eigenlijk
graaf was geweest. Nu was hij hier beneden niet
meer. Wie wist nu raad? Waar een man te
vinden, die Willem evenaarde, en lust en liefde
genoeg had, om zijne taak op te vatten?... Zoo
iemand was er niet. Ten minste de Staten kon-
den er geen vinden. En het was wellicht juist
daarom Gods wijze raad over ons land, dat Wil-
7