Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEHLAfJDS. 95
den avond van den 9 Jnli 1584, kwam hij nog laat bg
den Prins, die reeds te bed lag. Hij verzocht hem, om
eenig geld, ten einde zijne kleederen te herstellen, want
hij moest morgen op reis. De Prins gaf hem het geld.
En de goddelooze huichelaar, die later zeide, dat het
hem speet geen mes of schietgeweer in den zak te
hebben gehad, want dat hij dan den Prins metéén maar
vermoord had; — de goddelooze huichelaar, zeg ik
kocht voor dat geld kogels en pistolen, en begaf zich
den volgenden morgen, reeds vroeg, naar het paleis
van zijnen weldoener, ten einde zijn paspoort te vragen;
zoo gaf hij ten minste voor. De Prins kwam zelf den
breeden trap af, die naar het voorportaal geleidde. Bal-
thazar Gerards reikte hem het paspoort over, en terwyl
de Prins het inzag, haalde hij een pistool te voorschijn,
drukte het af, — en de edele Oranje was doodelijk ge-
troffen. De moordenaar ging op de vlucht, en de huis-
gcnooten van den Prins liepen ijlings toe. Zij kwamen
juist nog vroeg genoeg, om hem te hooren roepen: »Mijn
God, mijn God, ontferm U over mij en over Uw arme
volk!" Daarop gaf hij den geest.
Ik hehoef u hier niet veel bij te voegen. Gij kunt
zelf begrijpen welk eene droefheid het gansche land ver-
vulde. De moordenaar kreeg eene wreede straf. Het
lijk van den Prins werd te Delft prachtig begraven, en
een kunstig monument op zijn grat opgericht, dat gij
nog kunt gaan zien, als gij soms eens te Delft komt.
Daarop staat uitgebeiteld:
»God almachtig ter eere, en ter eeuwige gedachtenis