Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
94 " GESCHIEDENIS
koopman d'Anastro, die den Prins in het voorportaal
opwachtte , terwijl hij van tafel kwam , en hem geducht
raakte met een pistoolschot. De kogel ging naast het
rechteroor in, en kwam onder het linkerkakebeen weêr
uit. Alles kwam dadelijk toeloopen. Gelukkig was de
Prins nog in leven. Nadat er geneeskundige hulp ge-
haald was, kwam hg weder bij, en het eerste wat hij
sprak was: »Spaar den moordenaar!" Welk eene liefde
niet waar? Maar toen hij het zeide was Jean Jauregui
reeds door de vertoornde dienaars en soldaten in stukken
gehouwen. De lieve Charlotte van Bourbon, 's Prinsen
echtgenoote, was er hevig van ontsteld. Zij spaarde
geene moeite , offerde bare nachtrust, ja zelfs hare ge-
zondheid op, om haren man op te passen en te verbin-
den. Zij is , toen de Prins genezen was, aan de gevol-
gen bezweken : die lieve , trouwe echtgenoote !
Oranje bekwam weer geheel. Zeer treurde hij over
zijne goede vrouw, maar de Heer gaf hem nog eene ,
andere, als tot vergoeding. Zij heette Louise de Goligni.
Met deze vrome vrouw mocht hij ook niet lang leven.
Men was het nog niet vergeten, dat de Prins vermoord
moest worden, en dat daarmede zooveel te verdienen
was ! Zekere Balthazar Gerards zou het nog eens wagen.
Hij nam een' anderen naam aan, François Guyon, heette
hij zich, en begaf zich tot den Prins, klagende, dat hij
een ongelukkige balling was, die om des geloofs wille
moest vluchten, daar zijn vader in Frankrijk was ver-
moord. Dit alles roerde het hart van den Prins. Hij
verzorgde hem, en be-s^ees hem alle vriendschap. Op