Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
BES VADERLANDS. , 93
Die was eene vereeniging van de zeven noordelijke pro-
vinciën , om elkander krachtig te helpen, ten einde de
ware religie, zoo noemde men de Protestantsche belijde-
nis, to beschermen met goed en bloed. In 1581, den
27 Juli, had er te 's Hage eene opmerkelijke gebeurte-
nis plaats. De Staten dezer gewesten zwoeren plechtig
den koning van Spanje als graaf af. Met deze daad be-
tuigden zij nu openlijk, dat zij vrij wilden zijn, en
hun geweten niet aan banden laten leggen. De Ko-
ning gaf er niet veel om , maar hij kon er toch niets
aan veranderen. Wie moest nu graaf worden? Ja, wie?
Het was in dien tijd ook zulk een plezier niet graaf
van ons land te zijn, want daar moest nog heel wat om
gevochten worden. Velen dachten aan den prins van
Oranje. Anderen , die hem gewantrouwd hadden, waren
er tegen. Hierover twistte men wel drie jaren lang,
terwijl er telkens een ander benoemd werd. Ondertus-
schen deed koning Filips zijn best maar, om Willem
weg te krijgen, zooals ik straks reeds zeide. Eerst deed
hij het in het geheim, maar daarna kwam hij er maar
openlijk voor uit, en beloofde 25,000 gouden kroonen en
brieven van adeldom, alsmede vergiffenis van alle straf
aan hem, die den Prins om het leven zou brengen. De
Eoomsche priesters beloofden er nog eene plaats in den
hemel bij. Gij ziet hieruit, hoe diep zij gezonken waren.
Verscheidene aanslagen zijn daarop op het leven van
den goeden Vorst gedaan. Twee daarvan zijn de be-
langrijkste. De eene had plaats in 1582, door Jeaa
Jauregui, een kantoorbediend^ van den Antwerpschen