Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
92 " GESCHIEDENIS
quesens, don Juan en Parma, en al wat zij hebben ge-
daan , om ons land voor Spanje te behouden. Later
zult gg in grootere boeken hiervan wel meer lezen.
Alleen zeg ik u, dat de koning van Spanje teneinde
raad was , toen hg zag, dat alle martelingen en onder-
drukkingen niets konden baten. Bovenal had hij het op
prins "Willem voorzien. Deze was, meende hij , er ge-
heel en al de oorzaak van. Dit had hij mis. God wilde
ons arme vaderland verlossen, en Willem van Oranje
was er het werktuig toe, in zijne machtige hand. Oranje's
groote voorzichtigheid en sclf?anderheid wisten altijd
middelen te bedenken , om nog redding aan te brengen ,
waar alle andere menschen ten einde raad waren. Dit
had Filips niet te vergeefs gezien; en hg dacht, als
Willem maar eens weg was, dan zou het mij veel ge-
makkelijker vallen dat oproerige Nederland weder aan
mijn gezag te onderwerpen. Daarom liet hij niets on-
beproefd , om hem uit den weg te ruimen. Prins Wil-
lem had ons vaderland, zooals gg reeds weet, zeer groote
diensten bewezen. Hij had eerst getracht eene verzoening
te bewerken tusschen de Roomschen en Protestanten.
Daartoe moest de godsdienst-vrede te Gent in 1576
(gewoonlgk Pacificatie- genoemd) strekken. Men zon
' zich dan met vereende krachten tegen de Spanjaarden
verzetten. Dit was sommigen naar den zin; anderen niet.
Velen wantrouwden den goeden Prins, — zelfs vele Pro-
testanten, daar hij hun altijd afried geweld te gebruiken in
het bestrijden der dwalingen van Rome. De Unie van
Utrecht werd daarna, op zijn raad, gesloten in 1579.