Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
90 " GESCHIEDENIS
oetien tceften. taistcn iïe .^panjaarbcn aïïe^»
pagten gacb op/'cn tacn üe ^cec %atcnüurg
niet 3öne 4000 faïöatcn fttaam/ ftan ijij 300 tueer
öeengaan; ïjet taaé ïjem onmogeïijft ict^ liaor
ï|aarïbm te ijoen. '©e maeöige fiipperba/ iïie
aan ïjct hoafb üet jtaij ilanö/ sag nu tnei in/
iïat beröere tegeuïlantr te üergeef^ 3au 3gn.
daarom ïict hö aan ligantien brageu/ iaat
30 öcfiftcn mae^teu/ inöien 3ij öe [tab fpaarbeu/
cn bc intaoncr^ niet bcrmaarbbcn. ï^ct ant»
taaarb taa^: (240.000. - öippcrba ftanb öcttac/
en bc (^i^aïcba ^armbc met 3i)n baïft be nu ge^
opeube paarteu ïiinnen. ïjet taaueeï/ bat 3ich
baar öertaanbe/ i^ niet geeuc pen tc öcfcörijbcn.
^e ^panjaarben ijtcïbeu ïjun taaarb niet. ^rie^
öanbcrb üurger^ taerben aan eïftanber gebanben/
en in ïjet ï^aarïemmermecr gctaarpen. sipperba
tacrb ap ïjet fcgabat antïjaï^b/ cn baarenbaben
nag beïe mcnfcljentareebaarbigbcrmaarb/ nabat
men ïjen gab uitgepïunbcrb. 3[n 1573/ in ^cp^
tember/ breigbe een geïijft ïat be ftab ^dïftmaar/
maar hier ïiep ïjet geïuftftiger af. j|icr machten
be ^panjaarben bc bïucht nemen/ nabat 30 taeï
1000 man bcrïaren öabbcn. 30anbaar i)et fpreeft=
taaarb: „bij scïftmaar begint be bictaric."
:^et baïgenbc jaar/ 1574/ 3au be fl:ab
ben get antgeïben mactcn. ^e .^paanfcge
faïbaten ïjabben jui^t een gctaicötigen fïag ge^
taannen ap be ^Baaftergeibe/ taaarbtj be ^rin^