Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 7
menschen gewoond hebben, n.l. de Kimhren en Teutonen, en
dat die door eenen grooten watervloed, de Kimbrischo vloed
genaamd, genoodzaakt waren dit land te verlaten; maar
men kan hiervan niets met zekerheid bepalen.
100 v. CuR. Omstreeks het jaar 100 vóór ome jaar-
telling echter, kwamen eene menigte menschen, in zeer zonder-
linge schuitjes, den Rijn afvaren. Zij hielden stil op de
hoogte, waar tegenwoordig de stad Nijmegen ligt. Wat
waren dat voor menschen ? En wat waren dat voor schuitjes ?
Wat kwamen-zij doen? En vanwaar kwamen zij? — Dit
alles zal ik u zeggen. — Het was een volk, dat in Duitsch-
land tehuis behoor^le, en loel in dat gedeelte van Duitschland,
dat Hessenland heet. Zij^hadden oorlog ge;voerd met een
zeker volk, dat men Katten noemde. Deze Katten waren
gansch niet vriendelijk. Zij hadden die arme menschen allerlei
leed aangedaan, en het eindelijk zoo erg gemaakt, dat deze
besloten hun land te verlaten en een ander op te zoeken. —
Spoedig hakten zij eenige boomen om, zaagden die midden
door, holdin ze uit, en op die wijze bekwamen zij eene soort
van schuitjes, waarmede zij bij stil weder den Rijn afvoeren.
Daar stonden zij, met hunne beestenvellen omhangen, ge-
wapend met boog en pijlen, en voorzien van ferme knuppels.
Hoe hun naam toen was, weet ik niet, maar ik weet wel,
dat, toen zij zagen hoeveel wild hier in de bosschen liep,
en hoe vet de grond was, zij tot elkander zeiden: dBat-ouwe",
dat wil zeggen, in ome taal overgezet, goed land. Vandaar
werden zij Batouwers of Batavieren, d. i.: bewoners van
het goede land, genoemd.
• Het was een raar volk, dat verzeker ik u. Jagen, vis-
schen en paardrijden konden zij, dat het een lust was om
te zien. En lezen en schrijven, denkt gij, zeker ook ? Neen,
vriendjes, dat is mis: deze nuttige kunsten waren hun geheel
onbekend. Zij hielden niet veel van stilzitten en langzaam
loopen; daarom hadden zij ook niet veel plezier in den land-
bouw. Maar zij lustten toch gaarne geroosterde gerst, even
als de koeken, die zij daarvan bakten, en het bier, dat zij
er van brouwden. Om deze te verkrijgen moest het land toch
bebouwd worden, en dit deden dan de vrouwen maar, en