Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
86 " GESCHIEDENIS
volking doodschuldig, want, zeide h^, zij hadden
of aan den beeldenstorm deelgenomen of hem niet
belet. Zoo hoorden toen allen, zoowel Roomschen
als Protestanten, hun doodvonnis. Gij kunt be-
grijpen, hoe onze voorouders te moede waren. En
dat Alva meende wat hij zeide, bleek maar al te
spoedig. De twee edele en alom geachte graven,
Egmond en Hoome, beklommen in dat zelfde Brus-
sel het moordschavot. Het zwaard van den scherp-
rechter maakte een einde aan hun leven, en toch
was één van hen Roomsch-Katholiek, en bovendien
hadden zij aan het land onberekenl^are diensten be-
wezen! Maar de wreede Alva gaf noch om verdien-
ste, noch om adel, noch om godsdienst. Op die
wijxe zou hij er schrik onder brengen, en spoedig
den opstand geheel dempen; zoo meende hij ten
minste. Een raad van Beroerte, dien hij opgericht
had, werd om' zijne wreedheid Bloedraad genoemd.
Men sprak er slechts van hangen, branden eii
moorden.
Zoo zijn wij dan nu gekomen aan het begin van
den tachtigjarigen strijd. Een strgd, dien onze
voorouders, met opoffering van goed en bloed, ge-
voerd hebben, ja ook om de vrgheid van het land,
en om de voorrechten, die de Spanjaarden schon-
den; maar in de voornaamste plaats om vrijheid
van godsdienst, opdat zij God zouden kunnen die-
nen , zooals Hij dat in den Bgbel van ons vraagt.