Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
BES VADERLANDS. , 85
van alle toegevendheid af te zien, en ons vaderland
zóó te tuchtigen, dat er weldra niet één ketter meer
zou zgn overgebleven.
Hy zocht naar eenen man, die kracht en vast-
heid genoeg zou hebben, om dit wreede werk te
volvoeren. Die man was spoedig gevonden. Het
was don Alvares de Toledo, hertog vanAlva,wiens
naam wel met bloedroode letters in onze geschied-
boeken mocht aangeteekend staan. Deze wreede
veldheer, die van geene barmhartigheid wist of
weten wilde, had in Spanje reeds een dapper wa-
penfeit gedaan. Hy had de Mooren of Saracenen
uit dat land verjaagd, die er jaren lang ongehin-
derd gewoond hadden. Hy zeide dan ook in zynen
overmoed, dat hij een volk van yzer wel had kun-
nen onderdrukken, en zou dan een volk van boter
(zoo noemde hy het Nederlandsche volk) door hem
niet worden ten ondergebracht?
In 1567, op den O^n September, kwam de
heerschzuchtige trotschaard, vergezeld van een
Spaansch leger van tien duizend man, te Brussel
aan. Men had daar gemeend, dat de Koning ook
mede zou gekomen zijn; en daarom waren op de
groote markt in die stad, twee stoelen klaar gezet;
een troon voor Z. M. en een prachtigen zetel voor
Alva. Deze zette zich in den zetel, die voor den
Koning bestemd was, en begon eene aanspraak aan
het volk te houden, die alles behalve vleiend en
plezierig was. Daarin verklaarde hij de geheele be-