Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
84 " GESCHIEDENIS
de Protestanten is toegevoegd. De landvoogdes was
echter nog verre van rustig, en toen zy gehoord
had wat de edelen verzochten, beloofde zg eenige
moderatie (gematigdheid).
De Edelen waren nu vol moed, vooral daar ook
de kardinaal Granvelle vertrokken was. Zy meenden,
de koning zou nu naar de rechtmatige klachten
zyner ongelukkige onderdanen luisteren, en laten
hen vrg om te gelooven wat Gods Woord en hun
geweten zeide, dat waarheid was. Maar in Augus-
tus van dat zelfde jaar (1566) gebeurde er iets, dat
binnen en buiten ons landaan de zaken eene an-
dere wending gaf. Op verscheidene plaatsen liep
het volk naar de Roomsche kerken, brak er de al-
taren af, wierp de beelden omver, en vermorselde
die, onder den uitroep van: >Leve de Geus!" Hier-
aan deden de Hervormden zeer verkeerd; want al
waren de beelden de kerken uit, de afgoderij bleef
in de harten huisvesten. Het is er ook verre af,
dat al die Beeldstormers, gelijk men hen noemde,
vrome Christenen waren; er was veel volk onder,
dat het alleen om vuil gewin te doen was, en zich
met de geroofde kerkgoederen zocht te verrijken.
Nu staken alle Roomschgezinden, die zich vroeger,
om den wille van den handel, of uit natuurlgke
goedwilligheid met de Hervormden vereenigd had-
den, de hoofden bijeen, en werden volslagen vijan-
den. De koning Filips, die ook spoedig de tijding
ontving van deze oproerige gebeurtenis, besloot nu |