Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
BES VADERLANDS. , 83
mi7iste hunnen post wüden behouden. Toen prins Willem
dit vernam , legde hij dadelijk zijn stadhouderschap neder,
en ging naar Duitschland. Wat de Edelen deden zal ik
u in de volgende les vertellen.
28e LES.
HET SMEEKSCHRIFT DER EDELEN. 1566. DE KOMST
VAN ALVA, 1568.
1566—1568. In het jaar 1566, op den 5en
April, v?as er weder iets belangrijks te doen te
Brussel. Een stoet van 300 Edelen, allen te paard
in hunne sierlijkste kleederen, en ieder omhangen
met hun ordelint, begaven zich in plechtigen op-
tocht naar het paleis der landvoogdes, om haar
te verzoeken minder streng in het uitvoeren der
bloedplakkaten te zijn. De verordeningen tegen de
nieuwe leer werden, om hunnen bloeddorstigen in-
houd , met dezen naam bestempeld. De landvoogdes
was niet weinig verschrikt, toen zij zulk een' stoet
zag, want zij begreep niet, wat dit te beduiden had.
Haar raadsman Barlaimont, die naast haar stond,
sprak haar echter moed in, zeggende, dat het slechts
bedelaars waren, die daar voor haar stonden. Hg
zeide dit in de Fransche taal, en in deze taal noemt
men bedelaars: geux. Vandaar het scheldwoord «/eu-
zen, dat van dien tijd af door de Roomscheh aan
6*