Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
82 " GESCHIEDENIS
genaamde Geestelijken, die de ketters moesten opsporen;
door middel van allerlei pijnigingen hen moesten zoeken te be-
wegen tot de Jtoomsche kerk terug te keer en, om eindelijk,
als niets hielp , hen dan maar te vermoorden of te ver-
branden. In Spanje verspreidde deze Inquisitie veel schrik
en rouw, ivant zij ivas er het ergste aon 't woeden.
Roomschen en onroomschen beiden vraagden aan den Vorst,
om dit niet te doen binnen deze landen; want het waren
niet alleen de Protestanten, die bedreigd werden; somtijds
werden zeer ijverige Roomschen , die verdacht waren van
een Protestant wel eens geld te geven, of een brief te
schrijven, of iets van dien aard, op de icreedste wijze ge-
marteld.; daar nu ons vaderland zooveel handel dreef, en
hier reeds een vrij aanzienlijk getal Protestanten woonde,
kon men elkander niet missen. Nu werd de graaf van
Egmond naar den koning gezonden , om hem tot meerdere
zachtheid te bewegen. Hij werd zeer vriendelijk ontvangen,
maar anticoord kwam er niet. Ondertusschen maakten drie-
honderd der voornaamste Edelen hier te lande een plechtig
verbond , om elkander te ondersteunen, ten einde het land
van onderdrukking en geweld te bevrijden. Aan het
hoofd van dit verbond stonden Urederode en Johan van
Nassau, Willem's broeder. Prins Willem zélf nam er
geen deel aan, dewijl hij niet den minsten schijn wüde
geven, alsof hij tegen den koning zoude opstaan. Daar
verschijnt in 1565 een brief van Filips, dat hij niets
toegaj , maar integendeel nog gestrenger zoude zijn , en dat
de Stadhouders gelast werden de plakkaten met onverbidde-
l ijke gestrengheid ten uitvoer te brengen, indien zij ten