Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
BES VADERLANDS. , 81
deze zijne onkunde wel eens door eene geheimzinnige ach-
terhoudendheid ivist te Verbergen. Nu had hij hem hier
stadhouder gemaakt, om hem vooral niet te dicht bij zich te
hebben; maar opdat hij hem hier niet foppen zou, had hij
hem den bekwamen en listigen Granvelle toegevoegd, die,
als raadsheer van de landvoogdes, in den Baad van State
zitting had.
De Prins was ook in Frankrijk geweest, en daar had
de Fransche koning hem verteld van het plan, dat de
heide vorsten te Chateau Cambresis hadden opgevat. — Van
dien oogenblik af had Oranje den koning Filips doorzien,
en vatte toen reeds het plan op , om zich hiertoe niet te
leenen. Daarom wendde hij ook al zijnen invloed bij de
Edelen en bij de landvoogdes aan , ten einde de sterke ver-
volging tegen de Hervormden tegen te gaan. De koning
bepaalde intusschen, dat in ons land 18 bisdommen zouden
worden opgericht , in plaats van 4, dte er vroeger waren ;
ook wilde hij een leger van 3000 Spaansche soldaten maar
niet uit de Nederlanden laten vertrekken. Hoewel Gran-
velle hier geene schuld aan had, werd het hem toch door
het volk geweten. De Prins, die wel wist, dat deze be-
kwame staatsman op hem toezien moest, zag hem met wan-
trouwende blikken aan, en Granvelle vertrouwde den Prins
nog minder, toen deze met eene Protestantscheprinses, Anna
van Saxen, in het huwelijk trad. Wat de spanning der
gemoederen nog vermeerderde , was de vrees , dat de Spaan-
sche koning hier de Spaansche Inquisitie zoude invoeren.
Gij verlangt zeker te weten wat dit was? Ik zal het u
duidelijk maken. De Inquisitie was een rechtbank van zoo-
6