Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
80 " GESCHIEDENIS
volgens hunnen stand, groot te brengen. Toen nu dt jonge
Willem elf jaren oud was, kreeg hij eene schoone erfenis
van zijnen oom René, die prins van Oranje geweest was.
Hij werd namelijk zijn opvolger, en was dus op elfjarigen
leeftyd prins van een heerlijk landje, dat in het zuiden
van Frankrijk was gelegen, maar ook in Nederland bezit-
tingen had. Toen nu de kleine Willem op eenmaal prins
geworden was, moest hij toch ook als een prins worden
opgevoed, vooral daar hij nog niet oud, en nog niet ver-
standig genoeg was, om zijn prinsdom zelf te regeeren.
De landvoogdes Maria van Hongarije bood aan, hem aan
haar hof, te Brussel, te laten opvoeden en onderwijzen, en
de oude graaf van Nassau nam dit voorstel blijde aan.
Wel zag Willems lieve moeder hem met bezorgde blikken
gaan, maar zij. vertrouwde, dat God hare gebeden voor dit
kind niet zou beschamen. — In het eerst scheen dit toel
het geval te zijn. De prins werd in den R. K. godsdienst
onderwezen. Toen wij over Karei V spraken, zagen toij,
dat hij diens vertrouweling was geworden; dit zou zoo
niet geweest zijn, indien hij de Protestanten ware toege-
daan geweest. Ook hebben wij hem aan het eind der
vorige les gevonden onder de Stadhouders, die koning Filipa
hier aanstelde, en wel over Holland, Zeeland en Utrecht.
Hieruit zoudt gij wellicht opmaken, dat ook koning Filips
hem zeer genegen was; maar dan vergist gij u. Deze
had nooit recht kunnen dulden, dat zijn vader Willem tot
diens vertrouweling koos; ook wist hij daarvan de reden
ivel. Er stak in Willem eene groote bekwaamheid als
staatkundige, zoodat hij Filips gemakkelijk doorzag, terwijl