Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
BES VADERLANDS. , 79
SCutcnifiurc; g^aïjannt^ / marfigraaf üan 25crgcn/
oücr ïjmcgoiitocn; Soïianiic^ ban ^Btmtino-
rcncn/ ober ïSijfcï/ '3?Duat cn Orcgici^/ cn
jfïori^ ban jKontinorcncp obci* ^oornift. —
Itlargarctga ban ^parma/ tc jngtcrban jpiliji^/
toert tot aïgcniccnc lantboogtc^ benoemt/ ter-
taijï 5ij tegcïijftcrtijt 25rabant bcflnnrte.
22e LES.
r^RTIVS^ WII^LElVt T.
1533—1584. In deze les, mijne jonge vrienden, hoop
ik u hekend te maken met eenen man, hij het noemen van
wiens naam ieder echt Nederlandsch hart dankbaar en
vreugdevol klopt. Fm terecht, want hij is het middel ge-
weest in Gods machtige hand, om ons vaderland te bevrij-
den van eene heerschappij, die een dwangjuk was gewor-
den. Willem was de zoon van Graaf Willem van Nassau,
bijgenaamd: de Oude. In de hoofdstad van hel graaf-
schap Nassau, Dillenborg genoemd, werd hij in 1533
geboren. Hij had het voorrecht Godvreezende ouders te
hebben, die hem reeds vroegtijdig onderwezen in den weg,
die naar den hemel voert. Graaf Willem de Oude was
een der eersten geweest onder de Duitsche Vorsten, die der
Hervorming waren toegedaan, en dit ojjenlijTc heieden. Dat
goede zaad, gestrooid in het hart van den kleinen Willem,
ging niet verloren, ofschoon de Prins zeer vroeg zijne
ouders verlaten moest. De oude Graaf had vele kinderen,
en was niet rijk, en daarom kostte het hem moeite die allen,