Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
78 " GESCHIEDENIS
bcré/ om gen aan 5icg tc ücrüinijcn. 2flo gc=
mccnjaam aï^ ïiarcï gctacc^t taa^/ 300 trot^cg
taa^ gij. De boorrecgten en ^rifailcgicn öcser
geteerten/ Itiaarop 3g 300iieci prg^ fteïüen/ en
bie 3ijn baber gun gefcgonfien en gelrerbiebigb
gab/ ftgonb gij 3onfaer fcgroom. 3;n één bing
trab gg boïftomen in 5gn5 baber| boetftapen/
ja/ obertrof gg gem 3eïf^/ n. ï, in get nitboe*
ren ber plafifiaten tegen bc J^erborming. 3fn
get begin 3gncr regctring Iticrb gg gierin boor
eenen oorlog met ben ftci3er ban ^ranfirijft gc'=
ginbcrb / maar toen 3gnc tcger^ bg ^t. (ßnentin
en (ßrebclingen/ onber ben bappcren (6raafban
Cgmonb eene groote obertainning op be jfran*
fcgen begaalb gabben / fttaam get tot een' brebe
tc Cgatcan Cambrefi^ in 1559/ en toen bet-
bonben 3itg bc beibc borften om in gunnc
geerfcgappij get ^roteflantigmc gcgecl uit tc
roeien. (!3g moet ooft toeten / bat jfilip^ getroutab
toa^ met bc ftoningin ban €ngelanb/ .ïJSaria/
bic een gelgft befluit in gaar ftoninftrgft genomen
gab/ cn reeb^ &e3ig taa^ get uit te boeren.
Den sósten 5Cugu^tu^ ban get laat^tgenocmbc
jaar bertroft Jfilip^ naar Spanje cn liet be3C
gctac^ten onber ^tabgouberl/ taeiftc ift u nog
eben opnoemen 3al/ eer tag bcsc Ic^ fluiten. —
ICamoraal/ (6raaf ban Cgmonb/ taerb ^tab-
gouber ober l^laanbcrcn; ïjE>iilcm/ ^rin^ ban
i?ranjc/ ober ^ollanb/ gcclanb cn lltrccgt/
cn later ooft ober '2?aurgonbii:; SCoganne^ ban
ICygnc/ a5raaf ban SCremberg/ ober jfric^lanb/
o^bcrgfcl cn a5roningcn; ïiarel ban ^2?rimcn/
(ßra.if ban jBcgen/ ober (6elbcrlanb cn ^utfen;
f>ctru^ €rn^t/ q^raaf ban .Jiiaan^fclb/ ober