Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
* ■ - rv- i
6 GESCHIEDENIS
Ie. LES.
De eerste Bewoners.
In de eerste plaats moet ik u verzoeken, om de kaart van
■Nederland telkens voor u te nemen, wanneer gij in dit boek
leest, want al wat er gebeurd is op deze aarde, is niet alles
op hetzelfde plekje geschied. Daarom zal ik u telkens ver-
tellen, waar gij de plaatsen en landen, waarvan ik spreek,
vinden kunt. Een kaartje van ons land vindt gij achter in
dit boekje. Gij hebt in de laagste klasse reeds geleerd, hoe
men den tijd verdeelt. In eeuwen, jaren, maanden, iceken
enz., niet waar? Gij iveet ook zeker allen wel, dat alle
christelijke volken de jaren tellen vóór en na de geboorte
van den Heiland. Men rekent, dat er van de schepping der
eerste menschen, Adam en Eva, tot die gewichtige gebeurte-
nis van Jezus' geboorte, ongeveer 4000 jaren verloopen zijn ;
en van die geboorte tot onzen tijd, ruim 1870. Ook zal ik
u dikwijls moeten zeggen, wanneer de eene of andere ge-
beurtenis geschied is, en dan zal ik u verzoeken, dis jaren
vooral niet te vergeten; want anders komt gij stellig in de
war. Dan zoudt gij ivel ééns kunnen denken, dat iets gisteren
gebeurd was, en het was misschien wel 1000 jaar geleden.
Wat ik u nu het allereerst ga vertellen, hee ft plaats gehad
ruim 100 jaren vóór Jezus Christus geboorte, in dit land,
op een plekje, dat gij vinden kunt tusschen de rivieren de
Maas en de Waal, waar gij nu op de kaart de steden
Bommel, Wijk bij Duurstede, Culenborg enz. ziet staan. Al
die steden en dorpen, die er nu liggen, icaren er toen nog
niet, 0- neen! daarvan was nog geen enkel huisje te zien.
Daar was niets dan goede vette aarde, waar zeer veel op
groeien kon, als men er maar zaaide; en boomen, die waren
er ook, veel en oud en dik. En iveet gij wat er nog meer
was? Wild gedierte in de bosschen, en visch' in het water,
en vogels in de lucht. Maar menschen waren er toen nog
niet in dit land. Men zegt wel, dat hier reeds veel vroeger