Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
76 " GESCHIEDENIS
ïfij Ijcrinncrtic ccrgt uit bc gcfdjicöEui^ ban
Sijn ktißn/ aan tjet bcïc gacbc bat Ijij Ijab mo^
5cn fticïjtcn; bc obcrtainningcn/ bic Ijij ïjab
bctjaaïb/ ben boarfyocb/ bicn bc ïanbcn nnbcr
Sijn ücftuur ftabbcn genoten; bit tuaren be on-
bertacruen/ toaaraber öü niet 5icï|tbare aanboc^
ning fprafi. ^Cocn/ tertagï Ijij siclj aan ïDiücm
ban (Oranje ba^tfjicïb/ bctuigbc bat Ijct t^an^
5gn boorneinen b3xi|i bc regccring neber te ïeg^
gen; berniaanbc sijncn soon bcjc ïanbcn met
jacfitïjeib cn gcmatigbljeib tc befturen / en H^eïbc
gcm baarop pïec]ötig aï^ jijn opboïger aan.
De jeugbige JFiïip?/ ebenaï^ sijn baber tot
tranen tae bcbjagen/ bicï baar Ijcm neber/ en
fmccïite om sgnen segen. Daarop ricljttc be
bi^fcöop banä^trcc^t/ iCntoni ^crenot/ in naam
ban ^iïip^/ pt hioorb tot bc aantacsigcn/ baar
bc .^paanfc^e bor^t niet genoeg ï^oiïanbscö
berftanb/ om sidj in bic taaï uit tc bruftiicn.
ïjicïb eene fierïijftc rebcboering cn beïoofbe
becï/ taaarban 5Fiïip^ ïater scer tacinig mifttaam.
gin Ijct boïgcnbe jaar taa^ er tacbcr eene bcr=
geïgfie bergabering te '25ru^fcï/ taaarbij Kareï
bc ftoninïiïpc taaarbigljcib ban Spanje met aï
taat aan bat ïanb/ in cn buiten Curopa/ onber^
taorpen taa^/ ebcnecné aan sijnen joon ^iïip^
opbroeg; tertagï Ijij in bc ftab (6cnt/ be ïicijer^
ïpe taaarbigljcib aan sgnen braeber j^crbinanb
obergaf. — De aube barst sacljt nu bc ftiïtc en
bc censaamijeib. ïfij taä? bermaeib cn anboï^
baan. De tacreïb ïjab ooft gcm niet gcfdjonïien/
taat 3g taeï aïtijb belooft/ maar nimmer geeft,
fiu^t moe^t ï|g Ijcbben/ ru^t boor 5ijn Ijart!
jBaar taaar bie te binben ï ©roeger reeb^ mcrfi^