Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
74 " GESCHIEDENIS
wilde, mocht hem doodeu, en de keizer Karei had
dat vonnis bekrachtigd. God zorgde voor Luther.
Zgne vrienden verborgen hem in een kasteel, maar
al zyne volgelingen moesten het nu ontgelden. Nu
begon voor de vrienden van Jezus, ook in ons va-
derland, een tijd van vervolging en marteling, die
moeielgk te beschrijven is.
De eerste onzer landgenooten, die als martelaar
voor de zaak der Hervorming viel, was Jan de
Bakker te 's Hage, die den brandstapel beklimmen
moest in het jaar 1525. Stervende riep .hy nog
uit: »de dood is verslonden tot overwinning!"
Toen bad hij: »Vader! vergeef het hun, want zij
weten niet. wat zij doen!" Daarna werd hy door
rook en vlammen verstikt.
Hij was de eerste van eene lange rij van meer
dan vijftig duizend martelaren, die op Kareis bevel
werden verbrand, opgehangen, onthalsd, verdronken
of ook wel levend begraven. En toch, wat keizer
Karei ook deed, hij vermocht niet uit te roeien
wat God werkte. Hij moest het opgeven. Tot in
het jaar 1555 hield hij vol, terwijl hy ondertusschen
nog dikwyls last van den Franschen koning en van
de Turken had; maar toen gaf hij het op. Hy was
het regeeren en ook het bloedvergieten moede. Het
speet hem, dat hij zyn doel niet had kunnen berei-
ken, om de ketters uit te roeien; maar ongelukkig
onderzocht hy niet waarin de onzichtbare kracht
gelegen was, die de Hervormden steunde. In het
jaar 1555 deed hij plechtig afstand van de regeering,
ten behoeve van zijnen zoon Filips en van zijn'
broeder Ferdinand, en ging de laatste jaren zijns
levens in een klooster doorbrengen. In de volgende
les kom ik op dien afstand terug.