Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
BES VADERLANDS. , 73
Van 1340 tot 1384 leefde te Deventer G e e r t
G r o e t e of Gerard Grpote, die duidelijk inzag,
dat de monniken een leven leidden, dat God niet
welgevallig was, en daarom eene vereeniging oprichtte
van menschen, die aan anderen het Evangelie gin-
gen prediken, en zich noemden: »de broederschap
des gemeenen levens."
Twee Groningers zijn in dien tijd (1400) ook
beroemd geworden door hunne godsvrucht en ge-
leerdheid. Het waren Wessel Gansfoort
en Rudolf Agricola. Ook moeten wij den
beroemden Rotterdammer Desiderius Eras-
mus niet vergeten. Deze man leefde nog gelijk
met Luther, want hij stierf in 1536. In den grond
der zaak was hij het met Luther eens, maar aan
de Hervorming zelve heeft hij niet veel medege-
werkt , dewijl hij bang was de vriendschap der
wereld te verliezen. Maar daar hij veel leerde en
schreef over het verval der kerk, gingen toch velen
de oogen daarvoor open.
Gij merkt dus, dat' ons vaderland reeds goed voor-
bereid was op het werk van Luther, en het moet
u niet verwonderen, dat de leer des Evangelies.hier
ruimen ingang vond.
De geheele wereld was nu in roer. De Paus wist
geen raad; de priesters beefden; de koningen en
vorsten kozen partij, de een vóór, de ander tegen
Luther, of liever tegen de leer, die hij predikte.
En keizer Karei, wat deed hij? Werd de machtige
keizer een nederig dienaar van Christus? Neen,
kinderen! hij was gewoon altijd naar den Paus en
de priesters te hooren; hij bleef dit doen. In het
jaar 1521 werd Luther op een' i-yksdag te Worms
veroordeeld en vogelvrij verklaard, dat is: ieder, die