Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
72 " GESCHIEDENIS
neen! het kwam ook voor een groot gedeelte door
de domheid der menschen, die tot de kerk behoor-
den. Zy lieten zich maar alles vertellen, en kon-
den niet in den Bybel lezen, of het wel waarheid
was. Een Bybel te bezitten was in dien tyd iets
bijzonders, want hg kostte verscheidene honderden
guldens. Dit kwam ook mede hiervan daan, dat
toen de boekdrukkunst nog maar kortelings uitge-
vonden was. Vóór dien tgd moest men alle Bg-
bels schrgven. In 1423 echter had zekere L a u-
rens Janszoon, koster te Haarlem, de kunst
van het drukken op eene zonderlinge wijze uitge-
vonden; en deze kunst had er veel toe bijgebracht
om de wetenschap algemeener te verspreiden, dan
tot nog toe het geval was.
Ons Vaderland mag den roem dragen van reeds
vroeg, ten minste veel vroeger dan Duitschland,
Frankrijk of Spanje, in kennis en geleerdheid te
hebben uitgeblonken. Daardoor vond de hervor-
ming, die zoo duidelgk de dwaasheden van Rome
aan het licht stelde, hier meerderen ingang dan
elders. Ook was ons Vaderland door den grooten
handel, dien het jireef, in aanraking met veel vreem-
delingen; daarbij moeten wij vooral niet vergeten
de groote zucht tot vrijheid, die onze voorouders
bezielde, en die zich ook niet binden liet door de
priesters der Roomsche kerk.
Reeds in het jaar 1400 leefde te Zwolle de vrome
en verstandige monnik a K e m p i s, die wel inzag,
dat de Roomsche kerk verkeerd handelde met al hare
geschiedenisjes van Heiligen bg het volk te versprei-
den, ten einde die personen te doen aanbidden;
daarom schreef hg een zeer mooi boek, getiteld:
»de navolging van Christus."