Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
BES VADERLANDS. , 71
de christelijke kerk, waarin loij ons thans nog verheugen.
Luther heeft nog veel te lijden en te strijden gehad,
maar weldra kreeg hij bekwame en godvruchtige mede-
helpers, zooals b. v. de Duitscher Melanchton, de Zwit-
ser Ulrich Zwingli, de Franschman Johannes Calvijn
en vele anderen. Luther zong:
€cn ba^te öurcöt ï>< onje a3aiï/
Ccn tDcliïudjt baar bc fijnen/
m bntftt Ijct ïccb/ aï brcigt Ijct ÏPt/
E>ij boet Zijn öuïp bcrfcijijncn.
De biianb ruïtt ba^t aan
jBct opgcftoHcn baan;
ïjij bcaagt sijn ruétina nog
IDan gnitaci cn bcbrog/
.ïïaaac 3aï aï^ fiaf bccbtagncn!
20e LES.
VOORTGANG DER HERVORMING IN DE NEDERLANDEN,
1517—1555. Gij hebt zeker, mijne jonge vrien-
den, de geschiedenis van Luther in de vorige les,
zeer mooi gevonden; maar wellicht rijst bij u de
vraag op: wat hebben wij, in eene geschiedenis van
ons Vaderland, met dien Duitschen Hervor-
mer te maken? Dat zal ik n spoedig zeggen. De
Hervorming was niet eene zaak, die Luther en
Duitschland alleen aanging; maar de gansche
christenheid had daar groot belang bij. De ge-
heele christelijke kerk van die dagen was in diep
verval. Tot dit verval had niet alleen de godde-
loosheid der priesters en Pausen medegewerkt: o