Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
BES VADERLANDS. , 69
de kloosters en monniken gezegd heb, toen wij over
Bonifacius spraken. De christelijke kerk van die dagen
was in diep verval. De dienst van den Heere Jezus
ivas geheel verloren gegaan en veranderd in den dienst
van Maria, die men de moeder Gods noemde, en even-
als eene heidensche godin vereerde. Dat Jezus Chris-
tus in de wereld gekomen is, om zondaren zalig te
maken, en dat Hij dat doet om niet, uit louter genade,
deze groote tcaarheid, deze blijde boodschap, ivist nie-
mand meer. Men bekommerde zich daar niet om,
want de priesters vergaven de zonden voor geld. Men
zocht dus maar aan geld te komen, om daarmede de
schuld af te doen. Als men nu eens buitengewoon
vroom wilde wezen, ging men in een klooster, en bracht
daar zijn tijd door met gebeden op te zeggen, vrome
boeken te lezen enz. Maar als men dan binnen de
dikke muren van dat klooster kwam, zag men heel
dikwijls, dat zij toch niet dik genoeg waren, om de
zonde daarbuiten te sluiten; want vele vleeschetende en
wijnzuipende monniken leefden daar binnen, ongezien
van den grooten hoop der menschen, slechter dan zij het
in hunne tegenivoordigheid zouden hebben durven doen.
Ach, dit begreep Luther ook niet. Hij nam afscheid van
zijne vrienden, klopte op den IT^en Juli 1505 aan het
Augustijner klooster te Erfurt aan, en verzocht verlof
om binnen gelaten te worden. Hier nam men hem
dadelijk op, en nu begon voor Luther een tijd van lij-
den en strijd, zooals hij dien nooit te voren gekend
had. Hij merkte nu eerst recht, dat al zijn tobben en
sloven hem niet verder bracht. Hij kastijdde zich met
dikke touwexi; sloot zich dikwijls op, zonder eten of
drinken; niets hielp hem; de'onrust in zijn hart werd
hoe langer hoe grooter. Hij deed een reis naar Rome,
waar de Paus woonde, die het opperhoofd der geheele